Taide lisää vuorovaikutusta ja hyvinvointia

with Ei kommentteja

Nykyisin työelämässä arvostetaan luovaa osaamista. Miten sitä voisi oppia? Entä mitä on sivistys? Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, kertoi 24.11.2016 Valtakunnallisessa lastenkulttuurifoorumissa Tiedekeskus Heurekassa, miten tiede, taide ja kulttuuri nojautuvat toisiinsa.

Millaisia osaajia tulevaisuuden työpaikoissa tarvitaan ja arvostetaan? Lehikoisen mukaan tulevaisuudessa arvostetaan vuorovaikutustaitoja, luovuutta, myötätuntoa ja kriittistä ajattelua. Jo varhaiskasvatuksessa tulisi ottaa mukaan taide ja kulttuuri, jotka eivät kilpaile keskenään rahoituksesta. Taidekasvatus osallistaa nuoria ja sen avulla on jo saatu hyviä tuloksia.

Taiteen ja taidekasvatuksen merkitys on hyvin moninainen. Se lisää hyvinvointia, tarjoaa elämyksiä ja vie irti arjesta. Musiikki voimaannuttaa, innostaa yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Se luo mielihyvää, herättää muistoja ja tunteita.

Taiteen kautta voi löytää uusia maailmoja ja kohdata uusia ihmisiä! Taide auttaa myös ymmärtämään erilaisuutta, vieraita kulttuureja ja sen avulla voi kasvaa ihmisenä. Esimerkiksi taidenäyttelyissä voi kohdata upeita kuvallisia, mielikuvitusmaailmoja tai haastaa oman ajattelun rajoja.

Taide- ja liikunta- sekä urheiluharrastukset kehittävät nuoria monella tapaa. Monet taideoppilaitosten oppilaat ovat kasvaneet ja kehittyneet upeiksi nuoriksi aikuisiksi, saaneet taiteen ja liikunnanharrastusten kautta valmiuksia tulevaan ammattiin ja eväitä elämäänsä sekä kasvaneet ihmisinä. Taidelukioihin tarvitaan lisäpisteitä, joita kerätään monipuolisten harrastusten avulla.

Harrastustoiminnan vaikutus on laaja ja siksi sitä tulee tukea kaikin tavoin. Jokaisella lapsella tulisi olla mahdollisuus harrastaa kerran viikossa lähialueellaan – ja kohtuuhintaan! Taiteen ja harrastustoiminnan puolesta puhuminen on minulle henkilökohtaisesti tärkeä, sydämen asia. Haluan viedä asiaa eteenpäin omalta osaltani ja tulen puhumaan siitä ensi kevään kuntavaaleissa!

FT Sirpa Kivilaakso
Pukinmäen Taidetalon toiminnanjohtaja
Kokoomuksen kuntavaaliehdokas